Garanciális feltételek

Az ESTÉ-Credit Side Kft által forgalmazott hőszivattyúk garanciális ideje 3 (+2) év.

Hőszivattyú garanciaFigyelem!

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a garanciális feltételek 2018. március 24-től megváltoznak! Az eddig megkötött szállítási szerződéseknél az eddigi garanciális feltételek megmaradnak.

Az  ESTÉ-Credit Side Kft, a HISEER és MEETING és CHOFU hőszivattyúk forgalmazójaként az általa értékesített és beszerelt hőszivattyúkra 3 év teljeskörű gyári garanciát vállal.
Amennyiben nem a cégünk megbízozott kivitelezője végzi a szerelési munkát, a garancia ideje a hőszivattyú kompresszorára 1 év, a hőszivattyú további alkatrészeire 2 év!
A hőszivattyú bruttó árának plusz 10%-áért további 2 év garanciát lehet vásárolni!
(Az ESTÉ-Credit Side Kft vállalja a WEST Hőszivattyú Kft, valamint a SNAP Energetika Kkt által forgalmazott hőszivattyúkra a garanciát!) 

Kérjük, rendkívül figyelmesen olvassa el a hőszivattyúinkra vállalt garancia érvényesítésének a feltételeit:

Az ide vonatkozó Kormányrendelet (310/2008.- XII.20. Korm. rendelet és a 303/2008/EK rendelet) szerint bármelyik hőszivattyú (klíma, hűtőgép, stb., vagyis környezetre veszélyes hűtőközeggel dolgozó berendezés) üzembehelyezését, beállítását, szerelését csak HLH-I. vagy HLH-II. minősítéssel rendelkező cég, (vagy magánvállalkozó) és a cég arcképes igazolvánnyal rendelkező alkalmazottai végezheti!

A hőszivattyú üzembe helyezését csak a feltételeknek megfelelő szakemberrel végeztetheti el, és a munkáról kérjen igazolást (protokoll lap) és számlát. A Protokoll lapon feltétlenül legyen

    dátum: ..........................................................
    beépítés helye: ..............................................
    munkavégző neve: .........................................
    képesítését bizonyító igazolvány száma: .........
    hőszivattyú neve, típusa, gyári száma: ............
    klímagáz típusa, mennyisége: .........................
    pecsét, aláírás: ..............................................

A dokumentumot a teljes garanciaidőre meg kell őrizni!

Figyelem!

A hőszivattyú csak akkor képes megfelelően és gazdaságosan működni, valamint az elvárt fűtő (esetleg hűtő-) teljesítményt leadni, ha a bemenő (kútvíz, talaj kollektor, stb.) és kimenő (fűtési rendszer) oldalon a megfelelő tömegáram (áramlási sebesség) és hő leadás biztosított!

A levegő-víz hőszivattyú esetében biztosítani kell a szívó és kifúvó oldalon a szabad levegőáramlást. A kutas (élővizes) rendszereknél a megfelelő vízmennyiség megléte az üzemeltetés alapvető feltétele!

A bemenő és kimenő körökre vonatkozó, kötelezően megvalósítandó áramlási sebesség értékek a hőszivattyú műszaki leírásában megtalálható.

Kérje a tervezőtől, illetve a telepítést végző vízvezeték-, és fűtésszerelőtől annak igazolását, hogy a hőszivattyúhoz kapcsolódóan kiépített primer és szekunder kör megfelel a hőszivattyú műszaki leírásában szereplő igényeknek, biztosított a megfelelő tömegáram mind a forrás- mind a hőleadási oldalon.

A telepítőnek aláírásával kell igazolni, hogy a beépített csőhosszal, csőátmérővel, keringető szivattyúval, és egyéb alkatrészekkel a kívánt áramlási sebesség (tömegáram) biztosítható, és az alkalmazott hőleadó felületekkel (padlófűtés, falfűtés, mennyezet fűtés-hűtés, fan-coil, stb.) a megfelelő hőátadás megoldható!

 A telepítő feladata a vevőt tájékoztatni arról:

- milyen időközönként kell a vízszintes talajkollektorban vagy a függőleges talajszondában keringő fagyállóval kevert folyadék fagyáspontját ellenőrizni, a folyadékot cserélni.
- milyen időközönként kell a kútvíz-szűrőt ellenőrizni, tisztítani.
- milyen időközönként kell a levegő-víz rendszereknél a vízszűrőt tisztítani

Bármilyen meghibásodás esetén először a telepítővel kell felvenni a kapcsolatot a hiba okának a felderítésére.

A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a hőszivattyúhoz kívülről kapcsolódó rendszer kiépítésének nem megfelelő volta miatt a hőszivattyú hibajelzéssel leáll! Ez nem a hőszivattyú meghibásodására utal, hanem védelmi célokat szolgál, a hőszivattyú meghibásodását előzi meg.

Ebben az esetben a hőszivattyú-szervizes szakember kiszállási költségét és munkadíját a Vevőnek kell megfizetni, csakúgy, mint a szervizes szakember javaslata alapján a kiszolgáló rendszerben elvégzendő szükséges átalakítások költségeit is!

A 36 (illetve + 24) hónapos garancia feltétele, hogy minden fűtési illetve hűtési időszak megkezdése előtt a beépített berendezéseket a rendes karbantartás keretében átvizsgálja, megtisztítsa, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezze, és tevékenységét jegyzőkönyvbe foglalja.

A garancia fenntartása érdekében a hőszivattyút szerelő és karbantartó szakembereink a következő feladatokat végzik el, Garanciális szerződéskötés esetén:
(A karbantartási munkákkal a hőszivattyú élettartam hosszú (15-20 év) és állandó teljesítményt biztosít a legmagasabb szinten. Szabálytalan karbantartás és az elhanyagolás a készülék a teljes fűtő-hűtő rendszerkárosodását okozhatja.)

A hőszivattyú karbantartási munkák közé tartozik:

1. a hőszivattyú hidegoldali túlhevülését ellenőrizni és 4-5 K értékre állítani

2. minden hőmérsékletérzékelőt ellenőrizni, hogy elfogadható, valós értéket adnak-e 

3. ellenőrizni a tömegáramlást, fűtés - víz összefüggésben

4. ellenőrizni a vízkeménységet

5. ellenőrizni a berendezés nyomását és (hideg állapotban max.) 1,5 barra állítani

6. Tágulási tartályt ellenőrizni és 1,5 bar membránnyomást beállítani

7. ellenőrizni, hogy a fűtőberendezés zárószerelepei teljesen nyitnak és zárnak-e 

8. ellenőrizni és szükség szerint megtisztítani a kondenzátort  8° DH vízkeménység felett

9. ellenőrizni és szükség szerint megtisztítani a szűrőket és visszacsapószelepeket

10. ellenőrizni a biztonsági szelepek funkcióját

11. ellenőrizni a légtelenítő szelepek funkcióját

12. hűtőkör tömörségvizsgálat

A karbantartás során a következő alkatrészeket cseréljük ki:

1. beszívottgáz-érzékelő

2. elpárologtató-érzékelő

3. olajzsomp fűtés

4. ventilátor kondenzátorok

5. (ha van) kompresszorindítási kondenzátorok

hűtőkör tömítettségvizsgálata

A felülvizsgálat összege: kiszállási díj (75 Ft/km), valamint 35.000,- Ft / alkalom + ÁFA + anyagköltség. A garanciális alkatrészcsere - folyamatos karbantartás esetén - ingyenes.

Figyelem!
A garanciális kötelezettség megszűnik, ha az átadott berendezésen, vagy annak beállításán illetéktelen személy, előzetes írásbeli engedély nélkül változtatásokat hajt végre, illetve engedély nélkül beüzemeli, feszültség alá helyezi. A garancia nem vonatkozik a rendeltetés szerinti használat során szükségszerűen elhasználódó berendezésekre és alkatrészekre.


Garantáljuk:

az új építésű ingatlannál, ha már az első pillanattól kezdve hőszivattyús rendszer van tervezve a házhoz, akkor az eddigi tapasztalataink szerint 2 és fél, 3 év alatt megtérül a beruházási többlet a gázfűtéses rendszerhez képest. (Ha a hűtés is szükséges, akkor pedig olcsóbb a beruházás, mert nem kellenek a külön klímák.)

Kérjen tőlünk ingyenes árajánlatot!


Hova szabad hőszivattyút szerelni?

És miért vagyunk biztosak az energiafogyasztás- és számlaösszeg csökkenésében? Mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján ma már tudjuk, hogy hova szabad és hova nem beépíteni hőszivattyút.

Az alábbi táblázat segít eldönteni, hogy érdemes-e hőszivattyút beépíteni Önnek:

Fogyasztási és megtérülési garancia

 A hőszivattyú a sugárzó hőleadókat szereti!

Általános Garanciális feltételek