Szótár segítség

A geotermikus energiával kapcsolatos fogalmak megértéséhez

Fenntartható fejlődés

Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

Geotermikus energia

A Föld szilárd kérgét alkotó kőzetek belső hője, melynek forrása a magma felől folyamatosan működő hőáramlás.

Geotermikus energiahordozó

Az 1993. évi XLVIII. törvény (a bányászatról) alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok, melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.

Hulladékból nyert energia
Hulladéknak - a környezetvédelmi előírások betartása mellett - fűtőanyagként vagy más módon történő felhasználása során nyert energia.

Kapcsoltan termelt energia
Azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt hő- és villamos energia, illetőleg mechanikai energia.

Kimeríthető megújuló energiaforrások
Biomassza, geotermális energia

Ki nem meríthető megújuló energiaforrások
Napenergia, szélenergia, vízenergia

Kogeneráció
Azonos primerenergia bázison – egy folyamaton belül – két különböző energiafajta (villamos és hő) előállítását jelenti, mely megvalósulhat gázmotorral és turbinával.

Környezetvédelmi szempontok
A fenntartható fejlődés, mint tágabb fogalom környezeti pillérét jelentik. A gazdasági fejlődés olyan irányát jelölik ki, amely figyelembe veszi a környezet terhelhetőségét, biztosítja a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését a jövő generációk számára.

Kyotoi egyezmény
Az ENSZ 1997-ben aláírt Éghajlat változási Keretegyezménye, mely rögzíti az EU új magatartását a klímaváltozás jelenségével kapcsolatban. Az egyezmény értelmében az ipari országok vállalták, hogy csökkentik hat üvegházhatást okozó gáz kibocsátását (szén-dioxid, metán, nitrogén monoxid stb.) legalább 5 %-kal 2008 és 2012 között az 1990-es szinthez viszonyítva. Az Unió tagországai vállalták, hogy ebben az időszakban a kibocsátást 8%-kal csökkentik.

Megújuló energia
Megújuló energiaforrásból termelt energia.

Megújuló energiaforrás
Mindazok a nem fosszilis eredetű energiafajták, melyek az emberi felhasználás eredményeként nem csökkennek, vagy a felhasználás ütemében újratermelődnek. Az időjárási körülményektől függő nem fosszilis energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől nem függő nem fosszilis energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz.

Termálvíz
Az 1995. évi LVII. törvény (a vízgazdálkodásról) alkalmazásában minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb. 

Üvegházhatású gáz
A szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6).

Zöld bizonyítvány
A termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a megújuló vagy a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia mennyiségét vagy annak egy részét igazoló okirat.

COP érték

COP érték angol rövidítés: coefficience of performance, magyarul jósági fok. COP = pillanatnyilag leadott teljesítmény (kW) / pillanatnyilag felvett elektromos teljesítmény (kW). A COP érték mérhető, a hőszivattyúra jellemző érték, értéke az alábbi tényezőktől függ: 1. fűtési előremenő hőmérséklet és visszatérő hőmérséklet, 2. hőforrás oldali bejövő és kilépő hőmérséklet. Az EN 14511 szabvány rögzíti, hogy milyen értékek mellett kell a gyártóknak a COP értéket közzé tenni.


BTU/h

Mértékegységek amelyben a hűtési/ fűtési teljesítményeket adják meg. Területenként más és más mértékegységet használnak, de a hűtőteljesítmény jelzésére legtöbbször a BTU/h, kcal/h és a kW/h mértékegységeket használják. A BTU a BRITSH THERMAL UNIT, angol hőegység rövidítésből ered és az egyik legelterjedtebb mértékegység a klímatechnikában. 1 BTU azaz energia amely képes 1 font vízet 1° F (fahrenheite) fokkal emelni vagy csökkenteni. Azonban Magyarországon leginkább a kW-ot használjuk az átváltást pedig a következők szerint végezzük; 1 kW az 1000 W és 1 BTU/h = 0,293 W.

EER

Az EER az angol Energy Efficiency Ratio rövidítése. Magyarországon hűtési jóságfoknak nevezzük. Ipari szabvány, amely azt mutatja meg, hogy a légkondicionáló berendezés az energia leadását (amely BTU/h-ban vagy kW-ban van megadva) adott elektromos energia felvételnél milyen hatékonyan végzi. Az EER a hűtőteljesítmény (BTU/h) és az elektromos felvétel hányadosa (W). Megegyező hűtőteljesítményű és energia felvételű berendezéseknél a nagyobb EER számmal rendelkező készülék a gazdaságosabb. EER az egyik legfontosabb jellemzője a légkondicionálóknak.

 

JAZ

A COP az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének változásával, ezért az egy évre vonatkozó energiaszám (JAZ - Jahresarbeitszahl:éves munkaszám) pontosabb képet ad a hőszivattyú teljesítményéről. Ez elsősorban attól függ, hogy mekkora hőmérsékletkülönbséget kell áthidalni (a hőforrás és a fűtési előremenő hőmérséklet különbsége), általában három és öt közötti érték, tehát egy egység villamos energiával három-öt egység hőenergiát állíthatunk elő. (Szemben az elektromos fűtéssel, ahol egy egység villamos energiával egy egység hőenergiát kapunk.)

 

← Vissza a "Hasznos infók" oldalra

Vélemények