MAHÖSZ - Magyar Hőszivattyú Szövetség

A MAHÖSZ új címe: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. D ép. 213.

Hírek, információk a MAHÖSZ életéből.

- - - - - - - -

MAHÖSZ Közgyűlés 2013.
A Magyar Hőszivattyú Szövetség 2013. évi Rendes Közgyűlését a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken D. épület 2l8-termében (1111. Budapest, Műegyetem Rkp. 3-9.) 2013. május 29-én 15:00 órai kezdettel tartja. Esemény itt

- - - - - - - -

Megújult a MAHÖSZ elnöksége. Az új elnökség 2013. január 1-én kezdi meg a munkáját.

Elnök: Dr. Maiyaleh Tarek BME Energetikai gépek tanszék docens

Elnökség:
-  Varga Csaba Oktoklíma
-  Nagy Krisztián Stiebel
-  Szép Tamás Pentaklíma
-  Gyalog Ádám Coca-Cola
-  Csernovszki Csaba MÉGKSZ
-  Dr. Ádám Béla alapító elnök HGD

Ellenörző Bizottság:
-  Zuggó Balázs Daikin
-  Gróman Attila Bosch
-  Földes Zoltán F2 Komplex

Etikai Bizottság:
-  Mihavetz Károly Tervező-Igazságügyi szakértő
-  Kardos Ferenc Kardos-Labor
-  Tóth László Geort

 

- - - - - - - -

Feladat Terv

A MAGYAR HÖSZIVATTYÚ SZÖVETSÉG 2012. éves munkájához a 2011 évi program terv és a közgyűlésen megfogalmazott célok alapján


1. A tavalyi évi program terv nem tudott teljes körűen megvalósulni egyrészt külső, másrészt a Szövetségünkön belüli okok és tényezők miatt.a. Meghatározó külső tényezők: - a gazdasági válság okozta leszűkült piaci lehetőségek miatt kialakult érdektelenség és elbizonytalanodás.- a kormányzati megújuló energia politika késlekedése és határozatlansága- a piaci lehetőségek és a szakmai- szövetségi együttműködés motiváló erejének hiánya, kiábrándultság- stb.
- érdektelenség és passzivitás- a bekért feladatok végrehajtásának pontatlansága és fegyelmezetlensége- az egyszemélyi irányításból kialakult elkényelmesedés. Majd az Elnök kijárja, elintézi, megcsinálja, stb….- egyfajta a közös cél, a közös munka és a közös sikerek elérésében való hit és bizalom hiánya- stb.
A fentiekből adódóan az idei évben csökkentenünk kell a külső tényezőkből eredő negatív hatásokat és olyan feladatokat kell kitűznünk :- melyek kellő aktivitással és belső együttműködéssel reális célok- melyek megvalósításukkal a tagság érdekeit szolgálják- melyek konszenzuson, szakmai egyetértésen alapulnak- melyek aktivizálnak és hitet, bizalmat keltenek a Szövetségi együttműködés erősítéséhez.

A Szövetség új működési módjának bevezetése megtörtént. Az új ügyvezető és adminisztratív munkatárs érti és végzi feladatát. A székhelyváltozás és alapszabály módosítása, valamint a Szervezeti Működési Szabályzat véglegesítése folyamatban van a 2011. December 8-i közgyűlés határozatai és döntéseialapján.
A 2012. évi célok:1. Szakmai presztízs és szervezeti elismertség fokozása: Szükséges továbbra is :- Lobbizni, érdekeket érvényesíteni és együttműködni az állami, kormányzati szerveknél, a Megújuló Energiák Platformban és a Minisztérium újenergetikai menedzsmentjénél. Aktívan részt venni az energia politika alakításában és a kiadott szakterületi feladatok kidolgozásával képviselni ahőszivattyús terület érdekeit, a NCST 2020-2030-ig a hőszivattyús tervek céljainak érvényesítése.- Szakmai kapcsolatokat szerezni a gépész szakma minden területén ( beruházóknál, tervezőknél, kivitelezőknél, kereskedőknél, stb. ) MAHÖSZszakmai napok megtartásával és előadásokkal konferenciákon, kiállításokon, egyéb szakmai rendezvényeken, együttműködve más szakmaiszervezetekkel.- Szakmai kapcsolatokat építeni a szakmai felsőoktatásban és a megújuló energiák társ Szövetségeinél- Ismertséget, „hírnevet” szerezni nemcsak a szakmában, de társadalmi „közismertséget” szerezni a megújuló energiákban gondolkodó,átlagembereknél is.2. Minőség irányítási, minősítési rendszer kidolgozása: 2011.-ben elkezdődött, továbbra is szükséges:- Európai sztenderdek honosítása, EUCERT, GEOTRAINNET- minősítési és paraméter rendszer kidolgozása, QUALITY LABEL3. Akkreditált oktatás, továbbképzés megteremtése: 2012-ben döntően az oktatási struktúra ellentmondásossága miatt folytatni kell a tevékenységet :- Továbbra is egyeztetni kell az állami oktatási szervekkel, javaslatokkal bemutatni a lehetséges megoldásokat. MESTER ISKOLA folytatása.
4. A meglévő tagság létszámának növelése: 2011.-ben kis mértékben sikerült, de folytatni kell az alábbiak szerint.- a potenciális tag jelöltek felkutatása, a meglevő tagok javaslata alapján, valamint rendezvények, szakmai fórumok résztvevői között.- direkt megkeresések, kedvezmények, akciók felajánlásával, a tagsági előnyök bemutatásával és a honlapunkon való megjelenítésével.5. A Szövetségen belüli együttműködés és együtt gondolkodás javítása a szakmai kapcsolatokon kívüli kötetlenebb együttlétekkel és kommunikációval.6. A Szövetség magasabb minőségi szintű működéséhez szükséges források megteremtése a tag díjakon túl, olyan szakértői, szakmai tevékenységgel,mely a piacon eladható és elvégzése a Szövetség erőforrásaival és információs bázisán könnyen realizálható. A szövetség birtokában lévő aversenypiacon hasznosítható információk szövetségen kívüli értékesítése szolgáltatási díjért.

A 2012. évi célokhoz kapcsolódó konkrét feladatok, tevékenységek:

- Együttműködés a Megújuló Energiák Platformmal, illetve a kormányzati energia politika alakítóival.Összefogja, irányítja: Ádám Béla. Konkrét feladatok és tevékenységek később kerülnek meghatározásra.
- MAHÖSZ szakmai bemutató napok szervezése az idei évben legalább 4 alkalommal. A bemutató tag cégeink, a helyszínek és a konkrét időpontokkésőbb kerülnek meghatározásra. Egyes szakmai bemutató napok megrendezése történhet más szak szövetség bevonásával, pl.: MÉGSZ, stb.Összefogja, irányítja: Bántó Károly
- Személyes egyeztetés, megbeszélés szervezése az olyan társ szakmai Szövetségekkel, melyek szak területükkel, tag cégeikkel vagy jövőbenipotenciális együttműködési lehetőségükkel stratégiai céljai lehetnek a hőszivattyús területnek.Összefogja, irányítja: Bántó Károly
- Médiumokban történő megjelenés, cikkek, interjúk illetve a szövetségi munkánkról szóló hírek formájában úgy szakmai, mint publikusabborgánumokban, lehetőleg kölcsönös érdekeltség és előnyök alapján ezen költségek minimalizálása céljából.Összefogja, irányítja: Bántó Károly
- Minőségirányítási, minősítési rendszer adaptálása, bevezetése a hőszivattyús szakmai területen. Az EHPA módszerek és folyamatok honosítása,egyeztetve a hazai minőség irányítási előírásokkal, melyhez kormányzati támogatás és pályázati támogatás elnyerése szükséges.Összefogja, irányítja: Seidl Gábor
- Akkreditált oktatási rendszer kialakítása, bevezetése, egyeztetve a kormányzati oktatási illetve akkreditált szervekkel.Összefogja, irányítja: Varga Csaba
- Új szövetségi tagok felkutatása, megkeresése. A tagsággal járó előnyök bemutatása, motiváló erejű akciók, kedvezmények rendszerénekkidolgozása.Összefogja, irányítja: Bántó Károly
- Szövetségünk tagságának harmonikusabb együttműködését célzó informálisabb, kötetlenebb rendezvények szervezése.Összefogja, irányítja: Szép István
- A Szövetség honlapjának átalakítása, korszerűsítése, beleértve az információ közlés és hasznosítás fórumait, hírportál lehetőségeket, szövetségiéletünk eseményeinek hírül adását, stb.Összefogja, irányítja: Ádám Béla és Bántó Károly
- Szakmai, szakértői tevékenységek, szolgáltatások feltárása, szakmai kontroll kialakítása, melyek a piacon értékesíthetők és a tagság munkájávalbevételt termelnek a Szövetségünk működtetéséhez.Összefogja, irányítja: Seidl Gábor és Mihavetz Károly

A fenti feladatoknál megnevezett összefogók, irányítók személye természetesen csak javaslat. Az érintett tag társakkal egyeztetni fogom a javaslatot és hanem tudják vállalni valamilyen ok miatt, akkor új személyre fogok javaslatot tenni.
A fenti feladatok és tevékenységek az év folyamán a változó körülmények miatt esetleg bővülhetnek, vagy csökkenhetnek.
Budapest 2012. 01. 13.
Összeállította: Bántó Károly

 

- - - - - - - -

A hôszivattyú Európában 2011 tavaszán

2011. március végén Prágában rendezték meg az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) aktuális helyzetértékelő konferenciáját. Az előadások a hőszivattyúzás számos aspektusát vizsgálták az eddig elért eredmények és a továbbfejlődés szempontjából. A legfontosabb megállapításokból és összefüggésekből szeretnék idézni azzal a céllal, hogy ez a hazai hőszivattyúzás fejlesztésében is iránymutatás lehet.

Megállapításra került, hogy az EU újlakásépítési piacán 2010. évre a hőszivattyú-eladás átmenetileg „tetőzött”, az 500000 db/év szinten. Ebben részben a gazdasági válságnak és az energiaáraknak is szerepe volt. Az EU hőszivattyús piacán közismerten 10 ország tevékenysége a meghatározó. Figyelemre méltó, hogy a konferencia házigazdája, Csehország, az eddig összesen beszerelt 35 000 darabhőszivattyúból, 2010-ben 3400 darabot teljesített. Ez a szám is jelentősen meghaladjaa  magyarországi 1000 darabos teljesítményt, ráadásul köztudott, hogy Csehország rosszabb geotermikus adottságokkal rendelkezik.

A 2011. évi eladási kilátások tekintetébenaz EHPA egy realistán megítélt fejlődést vár az alábbi tényezőkre alapozva:

 

 • Az energiaárak növekedése várható.
 • A támogatási rendszer revízióját a RES direktíváhozigazítják.
 • A gyártók minőségi fejlesztéseinekhatása.
 • Az EU lakás- és ingatlanpiac-felújításiprogramjának kihatása.
 • A hőszivattyús piac integrációja, az„okos mérő”-program.

 

Áttérve a hőszivattyús szakmai feladatokra, az EHPA működésének fókuszába állítja, és ezzel a piacfejlődés meghatározójává nyilvánítja a termék minőséget, a rendszer hatékonyságot és ezek eredményeként az üzemelési költségek csökkentését. 

Ezeknek a szempontoknak az érdekében széles körű informális kampányt folytat a társadalom, szemlélet változásáért, hosszú évek óta folytatja a tervezők,építészek, kivitelezők (primer-szekunder) képzését és minősítését.

Érdemes itt kicsit részletesebben beszámolni azokról az EHPA-programokról amelyek együttesen eredményezték azelmúlt 10 év komoly hőszivattyús-piacitérnyerését.

 

1. EHPA QUALITY LABEL Program:

10 csatlakozó országgal Elkötelezettség a minősített hőszivattyú-adatbázisok nyilvánosságában és a műszaki karbantartások szabályozásában. Műszaki tevékenységüket az ISO17025 szerint meghatározott csatlakozó országos tesztcentrumokban végzik.

Elfogadják, mint kötelező minőségi fokozatokat, hogy:

 • CE-minősítéssel rendelkeznek a hőszivattyúk forgalmazásában.
 • Minimum COP-követelményt teljesítenek.
 • A zajszintet hitelesen bemérik és nyilvánossá teszik.
 • Az eladási, tervezési, üzemeltetési, szerviz katalógusokat nemzeti fordításban kiadják.
 • 24 órás országos szervizhálózatot garantálnak.
 • A 2 éves teljes garanciát kiterjesztik 10 évre, amennyiben a megrendelő részegységre vonatkozó teljes körű szervizszerződést köt.

 

Milyen eredményei vannak a QUALITY LABEL-Programnak?

 • Megvédi a vásárlókat a minősítetlen és a hosszú megtérülésű hőszivattyúktól.
 • Szabályozási keretet ad az állami támogatásnak.
 • Támogatja a magas minőséget, hatékonyságot.
 • Megalapozza, hogy a hőszivattyúzás egy innovatív megújuló energiát hasznosító, környezetbarát technológiairendszer.
 • Segít megvédeni a fejlődő hőszivattyús piacot az alacsony árú hőszivattyúktól, amelyek alacsony minőségűek és alacsony hatásfokúak.

 

2. EHPA EUCERT-Program: A minõsített kivitelezõkért 

Mottó: „A legjobb hőszivattyú sem képes hatékonyan működni, ha rossz a kivitelezés.”

A program 2004-ben indult 12 partnerországgal. Kifejlesztettek egy 5 naposképzési programot, 4 nap elméleti oktatással és 1 nap „labor” gyakorlattal. A képzési anyag egy 15 fejezetes, 200 oldalas könyv, amelyet 5 nyelvre fordítottak le. Az EU-ban 9 országban vezették be tesztvizsgával, amely 60 kérdéses és 1 órás időtartamú. A sikeres vizsgaszint a teszt 70 %-os teljesítése. A kivitelezők „Európai Minősített Hőszivattyús Kivitelező” oklevelet kapnak. Ez a minősítés 6 évig érvényes, majd megújítása szükségesa folyamatos hőszivattyús fejlesztések elsajátítása érdekében.

A programot csak 2010-ben 2.245 kivitelező végezte el.

AZ EUCERT-Programhoz csatlakozotta MAHŐSZ is. Most folynak a minősítési program átvételének előkészületei. AZ EHPA-val 2011. május elején lesznek tárgyalások a tárgyi és anyagi feltételrendszerről. Az EUCERT-Program fejlesztésére megalakult 2008-ban az EHPAEDUCATION COMMITTEE, amely a képzési programok fejlesztéséért felelős. Fentiek eredményeként az EHPA célja, hogy a hőszivattyús kivitelezésekben a hibás hőszivattyús rendszerek számát minimalizálja.

Az EHPA Konferencián érzékelhetővolt az a sokoldalú, szervezett, országokon átívelő, komoly anyagi áldozatokat  igénylő munka, amely különösen a bemutatott 10 ország tekintetében óriási hőszivattyús piaci fejlődést hozott. Az információkból látható a hazai váró óriási feladat és minőségi fejlesztésiigény, amely eredményezheti a hazai hőszivattyús piac szabályozott fejlődését. Ehhez az alapokat a kormányzati 2020-as programban leraktuk, de a megvalósításhoz teljes szemléletváltás szükséges a hőszivattyús piaci szereplők részéről is.

A MAHŐSZ május végén tervezett közgyűlésének kell állást foglalni, hogy akarja-e az EHPA irányvonalat követni és ezt a nem kis feladatot kinek az irányításával és közös aktív tagsági munkavállalással kívánja elvégezni. 

ÁDÁM BÉLA MAHÕSZ-elnök

 

2009. november 6.

Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)

A MAHÖSZ címe: 1027 Bp. Fő út 68.

A MAHÖSZ első elnöke: Ádám Béla

Elnökségi tagok: Seidl Gábor - Vaillant Hungaria Kft. • Fodor Zoltán - Geowatt Kft. • Bántó Károly - Genex Zrt. • Varga Csaba - Oktoklíma Kft. • Szép István - Pentaklíma Kft. • Váradi Gábor - Columbus Klíma Kft.

Felügyelőbizottsági tagok: Kardos Ferenc - Kardos Labor Kft. • Gróman Attila - Robert Bosch Kft. • Nyárády Győző - Buderus Hungária Kft.

Etikai bizottsági tagok: Mihavetz Károly - MIHAVETZ és TRSA KFT • Kertész Csaba - Solo Plan Bt. • Komlós Ferenc

 

MAHÖSZ Alapító tagok:

 

HGD Kft. Daikin McQuay Magyarország Kft.
ZR Beruházási Kft. Innowatt Kft.
Natura Környezetvédelmi Kft. Stiebel-Eltron Kft.
Wagner Solar Kft. Buderus Kft.
Kardos Labor Kft. Ordódy Mérnök Iroda Kft.

RIFENG HŐSZIVATTYÚ
Thermo D Comfort Kft.
Rehau Kft. Enco Mérnökiroda Kft
Thermo Kft. Pintér Épületgépészet
Épületgépész BME) Vaillant Saunier Duval Kft.
GEKKO Biner'95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
LARING Mérnöki Iroda Kft. Hév-Sugár Kft.
Oktoklíma Kft. Pentklíma Kft.
Geowatt Kft. (Innowatt Kft.)
Hév-Sugár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Geo-NRG Kft.
Viessmann Fűtéstechnikai Kft. Genex Kft.
CLH Kft. Columbus Értékesítő Kft.
Junkers- Robert Bosch Kft. Mihavetz és Társa
Spark Bt. Oktoklíma Kft.
(Magyar Bányászati Hivatal) ECON Hőszivattyú Kft.
(Heptech Kft.) GaiaSolar
Otthontechnika Ker. Bt. HOVAL - LZ Thermotrade Kft.
Budatech Kft. Heptech Kft.
Kálmán és Társai Kft. Bálken Thermia Kft.
Kardos Labor Kft. Cool-Vent-Air Kft.
(Ph.D. MTA Kémiai Kutatóközpont) Solo-Plan Bt.)
PALEOTHERM KFT. Thermo-D Comfort Kft.
Stiebel Eltron Kft. COOL-VENT-AIR Kft.

MAHÖSZ,  Magyar Hőszivattyú Szövetség. Mindegy milyen hőszivattyú, levegő-víz, szondás, fúrt kutas, talajkollektor, a lényeg a helyes technológia kiválasztása és pontos kivitelezés! Energiatakarékos, megoldás, gazdaságos, megbízható hőszivattyú eszközök.


 

Hőszivattyú engedélyezők listája:

A hőszivattyús primer földhő  engedélyezéshez szükséges  hatóságok elérhetőségeinek gyűjteménye 

Környezet és Természetvédelem

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Postacím:1539 Budapest Pf. 675. Telefon:224-
9100, 224-9200 Telefax:224-9263 E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu , http://www.kszgysz.hu/kvfofe.htm 

Cím: 6720 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím:6712 Szeged, Pf.: 1048. Telefon:62/ 553-
030, 62/ 553-035 Telefax:62/ 553-038 E-mail:alsotiszavideki@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.atiktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/atvkofe.htm Vezető:Kardos Sándor

(62/ 553-030) Cím:7623 Pécs, Papnövelde u. 13. Postacím:7601 Pécs, Pf.: 412. Telefon:72/567-110
Telefax:72/567-103 E-mail:deldunantuli@zoldhatosag.hu Honlap:http://www.ddkvf.huhttp://
www.kszgysz.hu/ddkofe.htm Vezető: Jeszták Lajos igazgató

Cím: 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Postacím:9002 Győr, Pf.: 471. Telefon:96/ 524-003, 20/946-3772
Telefax:96/ 328-031 E-mail:eszakdunantuli@zoldhatosag.huHonlap:http://edktvf.zoldhatosag.hu ,
http://www.kszgysz.hu/edkofe.htm Vezető: Németh Zoltán igazgató (96/ 316-857)

Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Postacím:3501 Miskolc, Pf.: 246. Telefon:46/ 517-
300 Telefax:46/517-399 E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.emiktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/emkofe.htm Vezető:Pintér István igazgató
Kapcsolattartó:Raisz Gyula műszaki ig.h. (46/ 517-304)

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Postacím:4401 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon:42/
598-930 Telefax:42/598-941 E-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.ftvktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/ftvkofe.htm Vezető:Szentesi Péter igazgató (42/ 502-200) Kapcsolattartó:Kocsis Gáborné dr. igazgató helyettes (42/ 310-266)

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Postacím:8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. Telefon:22/
514-300 Telefax:22/ 313-564 E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.kdtktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/kduntkof.htm Vezető:Dr. Zay Andrea igazgató (22/ 514-301)

Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12. Postacím:1447 Budapest, Pf.: 541. Telefon:478-
4400, 30-200-9561 Telefax:478-4520 E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.kdvktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/kdvkofe.htm Vezető:Dolla Eszter igazgató (333-6311)

Cím: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Postacím:5001 Szolnok, Pf.: 25. Telefon:56/375-111, 56/
423-422 Telefax:56/ 343-768 E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/ktvkofe.htm Vezető:Dr. Háfra István igazgató (56/ 372-313) Kapcsolattartó: Szendrey Csaba műszaki ig. h. (56/ 372-313)

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Postacím:9701 Szombathely, Pf.: 183. Telefon:94/ 328-
188, 94/506-700 Telefax:94/ 313-283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.nydtktvf.zoldhatosag.hu , http://www.kszgysz.hu/nydkofe.htm Vezető:Lábdy Miklós igazgató (94/313-283) Kapcsolattartó:Kovács Zsuzsanna laboratóriumvezető (94/ 313-283)

Cím:4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Postacím:4001 Debrecen, Pf.: 27. Telefon:52/511-000
Telefax:52/511-040 E-mail: tiszantuli@zoldhatosag.huHonlap:http://www.tiktvf.zoldhatosag.hu ,http://www.kszgysz.hu/tkofe.htmVezető:Kelemen Béla igazgató Kapcsolattartó:Dr. Pádár István
osztályvezető (52/412-653)


Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóságok

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Postacím:1539 Budapest Pf. 675. Telefon:224-
9100, 224-9200 Telefax:224-9263 E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu Honlap:http://
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu , http://www.kszgysz.hu/kvfofe.htm 

Cím: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/C. Postacím:6501 Baja, Pf.: 84. Telefon:79/525-100 Telefax:79/325-
212 E-mail: titkarsag@adukovizig.hu Honlap:http://www.adukovizig.huhttp://www.kszgysz.hu/advvig.htm Vezető:Dr. Halász Rudolf igazgató (79/ 426-450)

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 4. Postacím:6701 Szeged, Pf.: 390. Telefon:62/599-500, 62/599-599
Telefax:62/ 420-774 E-mail: titkarsag@atikovizig.hu Honlap:http://www.atikovizig.hu , http://
www.kszgysz.hu/atvvig.htm Vezető:Dr. Dobi László igazgató (62/ 312-933)

Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Postacím:7601 Pécs, Pf.: 101. Telefon:72/ 506-300 Telefax:72/
506-398 E-mail: titkarsag@ddkovizig.hu Honlap:http://www.ddkovizig.hu,http://www.kszgysz.hu/ddvig.htm Vezető:György Béla igazgató (72/ 506-398)

Cím: 9021 Győr, Árpád út 28-32. Postacím:9002 Győr, Pf.: 101. Telefon:96/500-000 Telefax:96/ 315-
342 E-mail: titkarsag@edukovizig.hu Honlap:http://www.edukovizig.huhttp://www.kszgysz.hu/edvig.htm Vezető:Janák Emil igazgató (96/ 315-486)

Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. Postacím:3501 Miskolc, Pf.: 3. Telefon:46/516-600
Telefax:46/516-611 E-mail: ekovizig@ekovizig.hu Honlap:http://www.ekovizig.hu , http://
www.kszgysz.hu/emvig.htm Vezető:Rácz Miklós igazgató (46/ 411-285)

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. Postacím:4401 Nyíregyháza, Pf.: 14. Telefon:42/ 502-200
Telefax:42/ 502-202 E-mail: titkarsag@fetikovizig.hu Honlap:http://www.fetikovizig.hu , http://
www.kszgysz.hu/ftvvig.htm Vezető:Bodnár Gáspár mb. igazgató (42/ 502-276)

Cím:5700 Gyula, Városház u. 26. Postacím:5701 Gyula, Pf.: 19. Telefon:66/526-400 Telefax:66/526-
407 E-mail: korkovizig@korkovizig.hu Honlap:http://www.korkovizig.huhttp://www.kszgysz.hu/kvvig.htm Vezető:Bak Sándor igazgató (66/ 463-175)

Cím:8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. Postacím:8002 Székesfehérvár, Pf.: 281. Telefon:22/
514-000, 22/315-370 Telefax:22/ 313-275 E-mail:szekesfehervar@kdtvizig.hu Honlap:http://
www.kdtvizig.hu , http://www.kszgysz.hu/kdvig.htm Vezető:Dr. Csonki István igazgató

Cím:1088 Budapest, Rákóczi út 41. Postacím:1428 Budapest, Pf.: 33. Telefon:477-3500 Telefax:477-
3519 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Honlap:http://www.kdvvizig.huhttp://www.kszgysz.hu/kzvvig.htm Vezető:Kabay Sándor igazgató (210-1105)

Cím:5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Postacím:5002 Szolnok, Pf.: 63. Telefon:56/423-422, 56/501-900
Telefax:56/ 343-801 E-mail:kotikovizig@kotikovizig.huHonlap:http://www.kotikovizig.hu ,http://www.kszgysz.hu/ktvvig.htm Vezető:Varga László mb. igazgató (56/ 425-105)

Cím:9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Postacím:9701 Szombathely, Pf.: 52. Telefon:94/521-
280, 94/521-211, 94/521-210 Telefax:94/316-866 E-mail:vezetes@nyuduvizig.huHonlap:http://www.nyuduvizig.hu , http://www.kszgysz.hu/nydvig.htm Vezető:Nádor István igazgató (94/ 313-353)

Cím:4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. Postacím:4001 Debrecen, Pf.: 57. Telefon:52/ 410-677
Telefax:52/316-662 E-mail:titkarsag@tikovizig.hu Honlap:http://www.tivizig.hu,http://www.kszgysz.hu/tvig.htm Vezető:Bara Sándor igazgató (52/ 316-537)

Egyéb főhatóság

FVM

Cím:1055 Budapest, Kossuth tér 11. Postacím:1860 Budapest 55., Pf.: 1. Telefon:301-4248
Telefax:301-4644 E-mail:zoltan.ocsko@f-m.x40gw.itb.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/fmnakg.htm Kapcsolattartó:Dr. Ocskó Zoltán tanácsos (301-4248)

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányakapitányságok

Postacím:3501 Miskolc Pf.: 31 E-mail:mbk@mbfh.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/mibanya.htm 
Vezető:Dr. Izsó István Bányakapitány

Cím:1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon:373-1800 E-mail:bbk@mbfh.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/bubanya.htm Vezető:Solymos Péter Bányakapitány

Postacím:7602 Pécs Pf.: 61 E-mail:pbk@mbfh.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/pebanya.htm 
Vezető:Riedl István Bányakapitány

Postacím:5001 Szolnok Pf.: 164 E-mail:szbk@mbfh.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/szobanya.htm Vezető:Dr. Molnár József Bányakapitány

Cím:8200 Veszprém, Budapest u. 2. E-mail:vbk@mbfh.huHonlap:http://www.kszgysz.hu/vebanya.htm Vezető:Kazár Attila Bányakapitány

 

← Vissza a "Kapcsolat" oldalra.

 

Vélemények