Esté Credit

Tepelné čerpadlo snap energetika

Vymeňte plynový zdroj tepla za tepelné čerpadlo! Komu a pre aké priestory odporúčame takéto riešenie?

Majiteľom rodinných domov

Pre rodinné domy odporúčame klasické kompresorové tepelné čerpadlá a/alebo čerpadlá s inverterovou technológiou značky Hiseer.

Pre vykurovanie a klimatizáciu domov pre viac rodín, pre kancelárske priestory

Tepelné čerpadlá priemyselného určenia sa dajú vzájomne prepojiť, čo umožňuje ich použitie na úsporné vykurovanie a klimatizáciu priestorov o objemu viac tisíc metrov kubických

Pre vykurovanie a klimatizáciu domov pre viac rodín, pre kancelárske priestory

Priekupníkom tepelných čerpadiel  značky Hiseer a zhotoviteľom vykurovacích alebo klimatizačných systémov ponúkame spoľahlivú technológiu a konkurencieschopné ceny!

Dom Vykurovanie – chladenie bane.

Ťažba štrku – aj keď pokračujúce – spomalil v porovnaní s Elmu rokov, takže je čas, aby vlastník lokality dokončiť v rodinnom dome, ktorý bol postavený priamo na brehu jazera. Referenčná popis tu…

Čo by ste mali vedieť o tepelnom čerpadle?

Tepelné čerpadlo je vykurovacie zariadenie vhodné na výrobu tepla a teplej vody, ale aj pre klimatizačné účely,. Čerpadlo odoberá teplo z okolitého prostredia a toto teplo zužitkuje oveľa efektívnejšie ako klasické palivá (plyn, ropa, uhlie), pričom je šetrné k životnému prostrediu. (Typy tepelných čerpadiel.)

Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku a zariaďte si moderné vykurovanie bytu použitím tepelného čerpadla

Prečo odporúčame riešenie vykurovania a klimatizácie pomocou tepelného čerpadla?

• Pretože prezieravo inštalované tepelné čerpadlo zníži o polovicu poplatky za energiu. 
vykurovaním pomocou tepelného čerpadla môžete ušetriť spotrebu stále drahšieho zemného plynu a tým aj vyúčtovanú sumu na faktúre za plyn,
• Pretože tepelné čerpadlo vzduch-voda sa dá inštalovať a uviesť do prevádzky v priebehu jedného dňa. 
nevyžaduje si navŕtanie studni, rozkopanie záhrady a preto je takéto riešenie oveľa lacnejšie ako systémy tepelných čerpadiel fungujúce na inom princípe, 
• Preto že sa dá ľahko napojiť na rozvody rôznych klasických vykurovacích systémov. 
bez problémov sa dá napojiť na rozvody klasického ústredného kúrenia s kotlom na plyn, na vykurovací olej, na pelety, respektíve s kozubom alebo kachľovou pecou vybavenou s vodným výmenníkom, 
• Pretože sa dá prevádzkovať aj za extrémnych poveternostných podmienok. 
tepelné čerpadlo vyvinuté na báze moderných technológií a vyrobené spoľahlivými výrobcami môže byť použité za podmienok s teplotným rozpätím od -25 až do + 45 ºC,
• Pretože nepotrebuje drahý komín pre plynové spotrebiče, nevyžaduje vypracovanie projektovejdokumentácie nevyhnutnej pre plynový rozvod, plynový kotol ani zapojenie plynu.
ďalej nehrozí výbuch plynu, otrava kysličníkom uhoľnatým, údržba a prevádzka zariadenia je lacná

Hľadáte úsporné alternatívy vykurovania, klimatizácie alebo prípravy teplej vody? Ponúkame Vám riešenie pomocou tepelného čerpadla! Pri projektovaní vykurovacieho systému nových stavieb, ako aj pri modernizácii stávajúceho vykurovacieho systému si spomeňte na tepelné čerpadlo. Riešením môžu biť aj slnečné kolektory alebo fotovoltické články! Požiadajte o cenovú ponuku.

Takýmto postupom sa zrodí z úsporného tepelného čerpadla a slnečných kolektorov vykurovací systém a zariadenie na prípravu teplej vody:

Scroll to Top